πίσω | τύπωσε

Σχέδια Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης

Σχέδιο Στέγασης Μέτρια Αμειβομένων - Αγορά Οικοπέδου 

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

1.1 Δικαιούχος είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Κύπρο για 5 χρόνια.

 

1.2 Δικαιούχος είναι άτομο που αποκτά οικόπεδο που θα χρησιμοποιήσει για ανέγερση ιδιόκτητης κατοικίας και νοουμένου ότι δεν κατέχει ή κατείχε τα τελευταία τρία (3) χρόνια άλλη ιδιόκτητη κατοικία/οικόπεδο.

 

 

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Τα ετήσια μικτά εισοδήματα ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας πρέπει να μην υπερβαίνουν τα πιο κάτω ποσά:

 

Μονήρεις Άτομα

€25.000

Οικογένεια χωρίς παιδιά

€45.000

Οικογένεια 3 ατόμων

€50.000

Οικογένεια 4 ατόμων

€55.000

Οικογένεια 5 ατόμων και άνω

€65.000

 

 

3. Τα οικόπεδα πωλούνται τοις μετρητοίς.

© Copyright - Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης  |  Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Crucial Services Ltd

πίσω | τύπωσε