πίσω | τύπωσε

Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο / Διεύθυνση 

Έλενα Κούσιου Χατζηδημητρίου

Δικηγόρος

Πρόεδρος

Δημοσθένης Μαρκίδης

Δικηγόρος

Αντιπρόεδρος


Νίκος Ανδρέου

Διευθυντής Κατάρτισης Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου (ΙΝΕΚ)

Μέλος

Θησέας Ιωάννου

Δημοσιογράφος

Μέλος

Σάββας Κούλας

Συνδικαλιστής

Μέλος

Ευτυχία Θουκιδίδου

Διαχειρίστρια Κατασκευαστικών Έργων

Μέλος

Κυριάκος Τσιουπανής

Πολιτικός Μηχανικός

Μέλος

Γιώργος Χατζηκυπριανού

Δικηγόρος

Μέλος

Χρίστος Χριστοδούλου

Αρχιτέκτονας

Μέλος

 

© Copyright - Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης  |  Σχεδιασμός & Ανάπτυξη: Crucial Services Ltd

πίσω | τύπωσε