Facebook Twitter
Ελληνικά Ελληνικά English English 0 Τρίτη, 23 Απριλίου 2019
Αρχική Σελίδα ISO
Αναζήτηση:
Ο Οργανισμός
Διοίκηση / Διεύθυνση
Στεγαστικά Σχέδια ΚΟΑΓ
Σχέδιο Στέγασης Μέτρια Αμειβομένων
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Ετήσιες εκθέσεις & Λογαριασμοί Χρήσεως
Νομοθεσία
Έντυπα Αίτησης
Τα Νέα μας
Συνδέσεις
Επικοινωνία
Προσφορές Διαγωνισμών
Ανάθεση Δημόσιων Συμβάσεων
e-Pprocurement
Housing Europe

Σχέδια Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης

Σχέδιο Στέγασης Μέτρια Αμειβομένων 

Πατήστε εδώ για τα έντυπα αίτησης του Σχεδίου.

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία του, ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης, αγοράζει γη την οποία στη συνέχεια διαχωρίζει σε οικόπεδα ή διαθέτει για ανέγερση κατοικιών και διαμερισμάτων. Οι κατοικίες και τα διαμερίσματα διατίθενται για την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών νοικοκυριών ή ατόμων που αδυνατούν να λύσουν το στεγαστικό τους πρόβλημα από μόνοι τους.

 

Τα οικιστικά έργα του Οργανισμού καλύπτουν όλες τις πόλεις. Οι διαχωρισμοί οικοπέδων γίνονται κυρίως σε κοινότητες της υπαίθρου όπου υπάρχει ανάγκη στέγασης νεαρών ζευγαριών.

 

 

Εισοδηματικά Κριτήρια

Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν αναθεωρηθεί πρόσφατα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 21/7/2010.

 

Τα ετήσια μικτά εισοδήματα σύμφωνα με τα οποία επιλέγονται τα νοικοκυριά ή άτομα στα οποία πωλούνται οικιστικές μονάδες από τον Οργανισμό έχουν ως εξής:

 

Τα ετήσια μικτά εισοδήματα ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας να μην υπερβαίνουν τις:

 

 

Μονήρεις

€22.000
Οικογένειες χωρίς παιδιά €40.000
Οικογένειες με 1 παιδί €44.000

Οικογένειες με 2 παιδιά

€48.000

Οικογένειες με 3 παιδιά

€54.000

Οικογένειες με 4 παιδιά

€60.000

Οικογένειες με 5 παιδιά

€66.000

Οικογένειες με 6 παιδιά

€72.000

 

Άλλα Κριτήρια

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια όπως η κινητή και ακίνητη περιουσία, οι στεγαστικές συνθήκες, κ.ά. Στο σχέδιο εντάσσονται επίσης πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, οι οποίοι έχουν συνεχή νόμιμη διαμονή στην Κύπρο για 5 χρόνια.

 

Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 2/5/2012 έχει συμπεριληφθεί στο αρχικό Στεγαστικό Σχέδιο η πιο κάτω πρόνοια:

 

“Ο Οργανισμός δύναται να πωλήσει κατοικίες σε αιτητές  που δεν διαθέτουν άλλη κατοικία ή μεγάλη περιουσία (άνω των €500.000) και των οποίων τα εισοδήματα είναι πέραν των ορίων του Στεγαστικού Σχεδίου Μέτρια Αμειβομένων, νοουμένου ότι εξετάζονται όλες οι αιτήσεις από πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς να έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμες μονάδες κατοικίας. Η πρόνοια θα ισχύει μέχρι τη διάθεση του αποθέματος μονάδων κατοικίας, που υπάρχει κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο”.

 

Το πιο πάνω απόθεμα ήταν 320 μονάδες.

 

 

 

Πλεονεκτήματα

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο Οργανισμός στους πελάτες του είναι σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα ο Οργανισμός προσφέρει:

 

 

Χαμηλές τιμές:

Ο Οργανισμός με τη δραστηριότητά του, σκοπό έχει την υλοποίηση μέρους της Κρατικής κοινωνικής πολιτικής μέσω των στεγαστικών του προγραμμάτων. Προσφέρει κατοικίες / διαμερίσματα / οικόπεδα σε χαμηλές τιμές, προσιτές στις τάξεις που ιδρύθηκε να βοηθήσει.

 

 

Προσιτοί και ευέλικτοι όροι αποπληρωμής:

Η προκαταβολή περιορίζεται στο 25% της τιμής, χωρίς να απαιτούνται ενδιάμεσες πληρωμές μέχρι τη συμπλήρωση και παράδοση του ακινήτου. Σε περιπτώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, για σκοπούς διευκόλυνσης των αγοραστών, δύναται να καταβάλλεται το 15% με την υπογραφή του συμβολαίου και το υπόλοιπο 10% θα καθίσταται έντοκο και θα καταβάλλεται με την παράδοση της κατοικίας/διαμερίσματος.

 

 

Μακροχρόνια αποπληρωμή:

Ο Κ.Ο.Α.Γ συνεργάζεται με τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Ο.Χ.Σ) και όσοι πελάτες του το επιθυμούν τους διευκολύνει να εξασφαλίσουν δάνειο, μέχρι 75% της αξίας του συμβολαίου, μακροχρόνιας αποπληρωμής και συνήθως επιχορηγημένου επιτοκίου.

 

Οι αγοραστές μπορούν αν επιθυμούν να εξασφαλίσουν δάνειο από οποιοδήποτε άλλο Πιστωτικό Ίδρυμα.

 

 

Άριστη Ποιότητα Κατασκευών:

Τα σχέδια του Οργανισμού είναι μελετημένα ώστε να επιτυγχάνουν οικονομίες χωρίς να θυσιάζουν τη λειτουργικότητα και τις ανέσεις τους. Όλες οι κατασκευές επιβλέπονται από έμπειρο Επιστημονικό και Τεχνικό Προσωπικό που εγγυώνται άριστη ποιότητα.