Δευτέρα, 11 Δεκεμβρίου 2017
Αρχική Σελίδα ISO
Αναζήτηση:
Ο Οργανισμός
Διοίκηση / Διεύθυνση
Σχέδια ΚΟΑΓ
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Ετήσιες εκθέσεις & Λογαριασμοί Χρήσεως
Νομοθεσία
Έντυπα Αίτησης
Τα Νέα μας
Συνδέσεις
Επικοινωνία
Προσφορές Διαγωνισμών
Ανάθεση Δημόσιων Συμβάσεων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση σε δημοσίευμα της εφημερίδας Φιλελεύθερος ημερομηνίας 1/3/2016 με τίτλο: «απόπειρα ΚΟΑΓ να ξεφορτωθεί το κόστος από κακοτεχνίες»Με αφορμή δημοσίευμα στην Εφημερίδα σας με τίτλο «απόπειρα ΚΟΑΓ να ξεφορτωθεί το κόστος από κακοτεχνίες», το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού αναφέρει τα ακόλουθα:

  • Ο Κυπριακός Οργανισμός Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) ουδέποτε επιχείρησε να απαλλαγεί των ευθυνών του και να φορτώσει ευθύνες στους ιδιοκτήτες όπως επικαλείται το δημοσίευμα.
  • Τον περασμένο χρόνο και ενώ δεν είχαν διαπιστωθεί ακόμα οι ευθύνες για τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο Συγκρότημα ΝΗΡΕΑΣ Ι, ο ΚΟΑΓ, έχοντας πλήρη συναίσθηση του κοινωνικού έργου που επιτελεί, ενημερώνοντας όλους τους αγοραστές του Συγκροτήματος ότι θα επιδιορθωθούν όλα τα διαμερίσματα, απέστειλε γραπτές συμφωνίες για να προχωρήσουν οι επιδιορθώσεις αφού πρώτα είχαν καταγραφεί οι εργασίες που έπρεπε να γίνουν ανά μονάδα. Σκεπτόμενοι πάντοτε την ορθή διαχείριση του δημοσίου χρήματος και ενώ δεν είχαν ακόμα διαπιστωθεί οι ευθύνες για τα προβλήματα, υπήρξε η διευκρίνηση μέσα στις εν λόγω συμφωνίες ότι ο ΚΟΑΓ προέβαινε στις επιδιορθώσεις χωρίς ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για τα εν λόγω προβλήματα.
  • Στη συνέχεια και αφού είχε πλέον διαπιστωθεί, ότι υπήρχαν ελαττωματικές εργασίες/αστοχίες για τις οποίες καμιά ευθύνη δεν έφεραν οι αγοραστές, το Δ.Σ. προχώρησε σε εκ νέου δέσμευσή του για επιδιορθώσεις των εν λόγω εργασιών άνευ όρων και χωρίς την πιο πάνω διευκρίνιση και ταυτόχρονα σε διορισμό 2 ερευνώντων λειτουργών με σαφείς όρους εντολής για πλήρη διαλεύκανση των εν λόγω προβλημάτων και απόδοση ευθυνών.
  • Περαιτέρω, το Σάββατο 27/02/2016 ο Πρόεδρος με αντιπροσωπεία του Δ. Σ. επισκέφθηκαν το έργο, εξήγησαν την θέση του Δ.Σ. του ΚΟΑΓ και ανάφεραν στους αγοραστές ότι θα διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες επιδιορθώσεις άμεσα στις μονάδες που χρήζουν επιδιορθώσεων. Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός έχει ήδη επιδιορθώσει 8 διαμερίσματα. Παράλληλα, έχει διευθετηθεί τακτική άντληση των δεξαμενών λυμάτων, ενώ εξετάζονται οι επιλογές για οριστική διευθέτηση του προβλήματος.
  • Στην επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ του ΚΟΑΓ θα ληφθούν περαιτέρω αποφάσεις με σκοπό την περαιτέρω απάμβλυνση των εν λόγω προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αγοραστές στο πιο πάνω συγκρότημα.


02/03/2016