Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018
Αρχική Σελίδα ISO
Αναζήτηση:
Ο Οργανισμός
Διοίκηση / Διεύθυνση
Στεγαστικά Σχέδια ΚΟΑΓ
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Ετήσιες εκθέσεις & Λογαριασμοί Χρήσεως
Νομοθεσία
Έντυπα Αίτησης
Τα Νέα μας
Συνδέσεις
Επικοινωνία
Προσφορές Διαγωνισμών
eProcurement
Προσφορές ΚΟΑΓ
Ανάθεση Δημόσιων Συμβάσεων

eProcurementΟι προκηρύξεις Δημοσίων Συμβάσεων βρίσκονται καταχωρημένες στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου

 

 

 

eProcurement