Ελληνικά Ελληνικά English English 0 Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2018
Αρχική Σελίδα ISO
Αναζήτηση:
Ο Οργανισμός
Διοίκηση / Διεύθυνση
Στεγαστικά Σχέδια ΚΟΑΓ
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Ετήσιες εκθέσεις & Λογαριασμοί Χρήσεως
Νομοθεσία
Έντυπα Αίτησης
Τα Νέα μας
Συνδέσεις
Επικοινωνία
Προσφορές Διαγωνισμών
Ανάθεση Δημόσιων Συμβάσεων
Εκτιμώμενης Αξίας κάτω από τα κατώτατα όρια
e-Pprocurement
Housing Europe

Ανάθεση Δημόσιων ΣυμβάσεωνΑρ. Διαγ.

Τίτλος Διαγωνισμού

Διαδικασία

Κριτήριο Ανάθεσης

Ημ. Ανάθεσης

4/2017

Προσφορά για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επιδιορθώσεων στο ιδιόκτητο κτίριο του κυπριακού οργανισμού αναπτύξεως γης – Φάση Α

Ανοικτή

Χαμηλότερη Τιμή

02/04/2018

3/2017

Προσφορά για το διαχωρισμό γης, διαμόρφωση δυο (2) χώρων πράσινου και ανέγερση δεκαπέντε (15) οικιστικών μονάδων στα Πολεμίδια ΙΙ, Φαση Α, Λεμεσος

Ανοικτή

Χαμηλότερη Τιμή

02/04/2018

2/2017

Προσφορές για την παροχή ομαδικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης

Ανοικτή

Χαμηλότερη Τιμή

16/03/2017

5/2017

Προσφορά για τις εργασίες επιδιορθώσεων σε ανωγια διαμερίσματα, κοινόχρηστους χώρους και οροφές πολυκατοικιών στο έργο "Νηρέας Ι" στον Ασώματο, Λεμεσός

Ανοικτή

Χαμηλότερη Τιμή

03/02/2017


Download Abobe Acrobat Reader

Κατεβάστε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader από www.adobe.com 

Download Abobe Acrobat Reader from www.abobe.com