Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018
Αρχική Σελίδα ISO
Αναζήτηση:
Ο Οργανισμός
Διοίκηση / Διεύθυνση
Στεγαστικά Σχέδια ΚΟΑΓ
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Ετήσιες εκθέσεις & Λογαριασμοί Χρήσεως
Νομοθεσία
Έντυπα Αίτησης
Τα Νέα μας
Συνδέσεις
Επικοινωνία
Προσφορές Διαγωνισμών
Ανάθεση Δημόσιων Συμβάσεων
Εκτιμώμενης Αξίας κάτω από τα κατώτατα όρια

Ανάθεση Δημόσιων ΣυμβάσεωνΑρ. Διαγ.

Τίτλος Διαγωνισμού

Διαδικασία

Κριτήριο Ανάθεσης

Ημ. Ανάθεσης

4/2017

Προσφορά για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και επιδιορθώσεων στο ιδιόκτητο κτίριο του κυπριακού οργανισμού αναπτύξεως γης – Φάση Α

Ανοικτή

Χαμηλότερη Τιμή

02/04/2018

3/2017

Προσφορά για το διαχωρισμό γης, διαμόρφωση δυο (2) χώρων πράσινου και ανέγερση δεκαπέντε (15) οικιστικών μονάδων στα Πολεμίδια ΙΙ, Φαση Α, Λεμεσος

Ανοικτή

Χαμηλότερη Τιμή

02/04/2018

2/2017

Προσφορές για την παροχή ομαδικού σχεδίου ιατροφαρμακευτικής κάλυψης του προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης

Ανοικτή

Χαμηλότερη Τιμή

16/03/2017

5/2017

Προσφορά για τις εργασίες επιδιορθώσεων σε ανωγια διαμερίσματα, κοινόχρηστους χώρους και οροφές πολυκατοικιών στο έργο "Νηρέας Ι" στον Ασώματο, Λεμεσός

Ανοικτή

Χαμηλότερη Τιμή

03/02/2017


Download Abobe Acrobat Reader

Κατεβάστε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader από www.adobe.com 

Download Abobe Acrobat Reader from www.abobe.com