Facebook Twitter Instagram
Σάββατο, 22 Ιουνίου 2024
Αρχική Σελίδα
Αναζήτηση:
Ο Οργανισμός
Μήνυμα Γενικού Διευθυντή
Σκοπός Ίδρυσης
Σύσταση και Αρμοδιότητες
Κοινωνικός Ρόλος
Διοίκηση / Διεύθυνση
Στεγαστικά Σχέδια ΚΟΑΓ
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ετήσιες εκθέσεις & Λογαριασμοί Χρήσεως
Νομοθεσία
Τα Νέα μας
Συνδέσεις
Επικοινωνία
Προσφορές Διαγωνισμών
Ανάθεση Δημόσιων Συμβάσεων
e-Pprocurement
Housing Europe

Ο Οργανισμός

Κοινωνικός ΡόλοςΓια την Κυπριακή οικογένεια η στέγαση είναι μια ξεχωριστή πτυχή της ζωής της. Πέραν της σημασίας της ως κατάλυμα, διαχρονικά αντιμετωπίζεται ως μέσο κοινωνικής προβολής και ένδειξη οικονομικής ευημερίας. Η αντίληψη αυτή αναμφίβολα βοήθησε και ώθησε την κυπριακή οικογένεια να εξασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στέγασης.

 

Παράλληλα όμως, δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα σ' αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα εξασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών στέγασης με αποτέλεσμα την οικονομική και κοινωνική απομόνωση.

 

Είναι ακριβώς για την επίλυση των προβλημάτων αυτών που η Διεθνής κοινότητα χαρακτήρισε την κατοικία ως κοινωνικό αγαθό και απαίτησε από τα κράτη μέλη την ανάληψη δέσμευσης ότι σταδιακά όλοι οι πολίτες θα απολαμβάνουν συνθήκες που να τους επιτρέπουν πραγματοποίηση του δικαιώματος για επαρκή κατοικία. Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίστηκε υποχρέωση όλων των Κυβερνήσεων για ενίσχυση των πολιτών τους στην προσπάθειά τους για απόκτηση ικανοποιητικής στέγης ή βελτίωση των κατοικιών τους.

 

Το πλαίσιο αυτό δεν είναι αόριστο αλλά συγκεκριμενοποιείται στις πιο κάτω πτυχές του προβλήματος:

  1. Στη δημιουργία συνθηκών προσπελασιμότητας για όλους τους πολίτες στην αγορά στέγης. Τούτο σημαίνει τη δημιουργία μηχανισμών προσφοράς κατοικίας σε τιμές προσιτές σε όλους τους πολίτες.
  2. Στη δημιουργία συνθηκών προσπελασιμότητας στις πιστώσεις για όλους τους πολίτες. Οι πιστώσεις είναι αναγκαίες εφόσον η κατοικία είναι μακροχρόνια επένδυση και σαν τέτοια απαιτεί ανάλογο δανεισμό. Δυστυχώς υπάρχουν συμπολίτες μας που είτε λόγω ύψους εισοδημάτων ή αστάθειας σ' αυτά ή ακόμη για άλλους λόγους στερούνται των αναγκαίων ευκαιριών στεγαστικής δανειοδότησης.
  3. Την παροχή κοινωνικών/οικονομικών βοηθημάτων στις ασθενέστερες τάξεις ώστε η κοινωνική ανάγκη για στέγη να εκφράζεται στην αγορά και να ικανοποιείται.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής κοινωνικής στέγης είτε με την πρόσφορα κατοικιών/διαμερισμάτων ή/και οικοπέδων.

 

Είναι ένας από τους κύριους Φορείς υλοποίησης της στεγαστικής πολιτικής του Κράτους είτε εφαρμόζοντας δικά του σχέδια ή αναλαμβάνοντας τη διαχείριση και προώθηση Κυβερνητικών Στεγαστικών Σχεδίων. Παράλληλα, από της σύστασής του, δήλωνε την ετοιμότητά του να προσφέρει θετικά προς την κατεύθυνση εφαρμογής ενιαίας στεγαστικής πολιτικής.

 

Όλοι εμείς εδώ στον Οργανισμό, Διοίκηση, Διεύθυνση και Προσωπικό, είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι και έχουμε επίγνωση της σημασίας που έχει η στέγη για την ευημερία ενός μεγάλου μέρους του λαού μας το οποίο, ενώ έχει δικαίωμα στη στέγη, ωστόσο δεν είναι σε θέση να το ασκήσει αποτελεσματικά.

 

Με γνώμονα τη μετουσίωση του δικαιώματος σε πραγματικότητα πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες της κοινωνίας και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας, που υπό άλλες συνθήκες αδυνατούν, να λύσουν το κοινωνικό και ευαίσθητο πρόβλημα της στέγης.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  |  Σχέδιο Δημοσίευσης ΚΟΑΓ