Facebook Twitter Instagram
Κυριακή, 14 Απριλίου 2024
Αρχική Σελίδα
Αναζήτηση:
Ο Οργανισμός
Διοίκηση / Διεύθυνση
Στεγαστικά Σχέδια ΚΟΑΓ
Σχέδιο Στέγασης Μέτρια Αμειβομένων - Αγορά Κατοικίας/Διαμερίσματος
Σχέδιο Στέγασης Μέτρια Αμειβομένων - Αγορά Οικοπέδου
Σχέδιο Προσιτής Κατοικίας
Σχέδιο Προσιτού Ενοικίου
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Ετήσιες εκθέσεις & Λογαριασμοί Χρήσεως
Νομοθεσία
Τα Νέα μας
Συνδέσεις
Επικοινωνία
Προσφορές Διαγωνισμών
Ανάθεση Δημόσιων Συμβάσεων
e-Pprocurement
Housing Europe

Σχέδια Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης

Σχέδιο Προσιτής Κατοικίας 

 

Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ

 

 

 

1. ΣΚΟΠΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

Το Σχέδιο αφορά την προσφορά μονάδων προσιτής στέγης που αναμένεται να δημιουργηθούν από επενδυτές/παροχείς που θα χρησιμοποιήσουν τα πολεοδομικά κίνητρα που δημοσιεύτηκαν και αναφέρονται στην Εντολή του Υπουργού Εσωτερικών αρ. 1 του 2019 – Κοινωνική Στέγη – Προσιτή Κατοικία και στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 15/5/2019,  σε περιοχές που καλύπτονται από τις πρόνοιες των Τοπικών Σχεδίων ή των Σχεδίων Περιοχής.

 

Για το λόγο αυτό θα δημιουργηθεί Μητρώο Δυνητικών Δικαιούχων Προσιτής Στέγης ανά επαρχία.

 

 

2. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

Η ημερομηνία έναρξης της πρώτης περιόδου υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 1η Ιουλίου 2019 και θα διαρκέσει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

 

Ο Φορέας Διαχείρισης (Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης) θα είναι υπεύθυνος να ανακοινώνει τις νέες περιόδους υποβολής αιτήσεων

 

 

3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

3.1 Δικαιούχος (αιτητής) είναι Κύπριος πολίτης ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης που είναι μόνιμος κάτοικος Κύπρου με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Κύπρο για 5 χρόνια.

 

3.2 Δικαιούχος είναι άτομο που αποκτά κατοικία που θα χρησιμοποιήσει για ιδιοκατοίκηση και νοουμένου ότι δεν κατέχει ή κατείχε τα τελευταία πέντε (5) χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης του άλλη ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος/α του ως ζεύγος.

 

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

4.1 Τα ετήσια μικτά εισοδήματα ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας να μην υπερβαίνουν τις:

 

Μονήρεις

€22.000
Οικογένειες χωρίς παιδιά €40.000
Οικογένειες με 1 παιδί €44.000

Οικογένειες με 2 παιδιά

€48.000

Οικογένειες με 3 παιδιά

€58.000

Οικογένειες με 4 παιδιά

€64.000

Οικογένειες με 5 παιδιά

€70.000

Οικογένειες με 6 παιδιά

€76.000

 

4.2 Απαιτείται τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων για απόκτηση στέγης.

 

Διευκρινήσεις:

  • Δεν επιτρέπεται η πώληση της οικιστικής μονάδας που αποκτήθηκε μέσω του Σχεδίου αυτού για περίοδο δέκα (10) ετών από την ημερομηνίας αγοράς.
  • Η οικιστική μονάδα πρέπει να χρησιμοποιείται για δέκα (10) τουλάχιστον χρόνια για μόνιμη ιδιοκατοίκηση του δικαιούχου.
  • Ο δικαιούχος μπορεί να ωφεληθεί από το Σχέδιο αυτό μόνο μια φορά.

 

5. ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΙΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
 

5.1 Οι μονάδες θα διατίθενται στην τιμή του μέσου κατασκευαστικού κόστους, όπως αυτό δημοσιεύεται από τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου για κατοικίες ή διαμερίσματα, ανάλογα με την προτεινόμενη ανάπτυξη. 

 

5.2 Οι οικιστικές μονάδες θα δημιουργούνται με βάση προκαθορισμένες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες είναι διαθέσιμες από τον ΚΟΑΓ και αναρτημένες στην ιστοσελίδα του.

 

 

6. ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 

6.1 Διαδικασία Υποβολής Αίτησης
 

Αιτήσεις υποβάλλονται στο τυποποιημένο έντυπο του ΚΟΑΓ (Έντυπο Αίτησης για αγορά οικιστικής μονάδας μέσω του Σχεδίου Ειδικών Στεγαστικών Κινήτρων Παραγωγής Προσιτής Κατοικίας). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία ΚΟΑΓ (Λεωφ. Αθαλάσσας 14, 4ος Όροφος, 2011 Στρόβολος, Λευκωσία) ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση, Ταχ. Κιβ. 23928, 1687 Λευκωσία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις σε έντυπη μορφή από τα γραφεία του ΚΟΑΓ, καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του ΚΟΑΓ www.cldc.org.cy.

 

Κατά την παραλαβή της αίτησης εκδίδεται απόδειξη παραλαβής και γίνεται πρωτοκόλληση.

 

Η ημερομηνία παραλαβής λαμβάνεται υπόψη και καταχωρείται ως η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για σκοπούς κατάταξης σε σειρά προτεραιότητας για έγκριση.

 

Το Έντυπο Υποβολής της Αίτησης θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο και να επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία/πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο εν λόγω Έντυπο. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 22364695 ή 22364660 ή 22364674

 

 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
 

7.1 Η αξιολόγηση γίνεται άμεσα και σύμφωνα με το έντυπο αξιολόγησης και η σειρά προτεραιότητας των θετικά αξιολογούμενων αιτήσεων καθορίζεται με βάση την χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων.

 

7.2 Οι θετικά αξιολογούμενοι αναρτούνται στο Μητρώο των δυνητικά δικαιούχων Προσιτής Στέγης. Το Μητρώο θα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΚΟΑΓ.

 

 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  |  Σχέδιο Δημοσίευσης ΚΟΑΓ